Budowa Systemu Zbierania Deszczówki:

Budowa Systemu Zbierania Deszczówki : Zajmujemy się kompleksową budową systemu deszczówki dostosowaną do potrzeb klienta.


Wykonanie odwodnień oraz studni chłonnychProgram "Moja Woda":

Wypełnimy wniosek oraz wykonamy całą potrzebną dokumentację do rozliczenia dofinansowania.


Usługi mikrokoparką:

szerokość łyżek ( 30cm, 50cm, skarpowa 100cm)

Wykopy pod przyłącza ( gaz, woda, prąd )
Prace ogrodowe
Wykopy pod odwodnienia i drenaże